Remedial Teaching

In de praktijk helpen we kinderen middels psychomotorische oefeningen: leren je dingen eigen te maken middels beweging gericht op de visuele, auditieve, tactiele en reflexontwikkeling. Dit leren de kinderen met verschillende oefeningen, werk- en spelvormen.

Wij helpen kinderen die problemen ondervinden bij rekenen en dyscalculie, technisch lezen en dyslexie, spelling en taal, begrijpend lezen.

Ook kunnen er problemen zijn met de executieve functies (bijv. plannen en taakgerichtheid), het concentreren en een zwakker werkgeheugen.

Wij zien kinderen met AD(H)D, Autisme, Selectief Mutisme, faalangst of een laag zelfbeeld.

Ook begeleiden wij kinderen met problemen in de auditieve ontwikkeling (TOS, dyslexie) of visuele ontwikkeling, problemen met de fijne motoriek, moeite met handschrift en DCD.

Meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen bij ons terecht, gericht op een groeimindset en het aanleren van leerstrategieën.

Wat er ook speelt, leg het bij ons voor. Wij denken graag mee!