Tarieven

Tarieven
 • U kunt uw kind zelf aanmelden bij de praktijk. Kosten voor particuliere behandeling van 45 minuten: €70,-
 • RT Praktijk Tiel heeft zorgcontracten Jeugdwet afgesloten met diverse gemeenten (Tiel, Buren, West-Betuwe en Culemborg). Wellicht komt uw kind hiervoor in aanmerking en kan het begeleidingstraject vergoed worden. We ondersteunen u hier graag bij. 
 • RT Praktijk Tiel begeleidt ook leerlingen waarvoor een Plusarrangement is toegekend door school. De vergoede hulp voor uw kind vindt dan plaats op school.

Voorwaarden

 • Het tarief van behandeling is inclusief voorbereiding, uitwerking, korte overdracht naar ouders en gebruik van materialen.
 • Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden kosten in rekening gebracht. Ook in geval van ziek zijn.
 • Gemiste behandelingen kunnen niet worden ingehaald.
 • Tijdens de schoolvakanties is de praktijk deels geopend. Indien behandeling tijdens een schoolvakantie gewenst is, wordt dit individueel afgesproken.
 • Facturering geschiedt eens per maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 • RT Praktijk Tiel is aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers) onder nummer 163835.
 • Het KvK-nummer van de praktijk is 64382311.