Tarieven

Tarieven
  • U kunt uw kind zelf aanmelden bij de praktijk. Kosten voor particuliere behandeling van 45 minuten: €75,-
  • RT Praktijk Tiel heeft zorgcontracten Jeugdwet afgesloten met diverse gemeenten (o.a. Gemeente Tiel, Buren, West-Betuwe en Culemborg). Wellicht komt uw kind hiervoor in aanmerking en kan het begeleidingstraject vergoed worden. We ondersteunen u hier graag bij. 

Voorwaarden

  • Het tarief van behandeling is inclusief voorbereiding, uitwerking, korte overdracht naar ouders en gebruik van materialen.
  • Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden kosten in rekening gebracht. Ook in geval van ziek zijn.
  • Gemiste behandelingen kunnen niet worden ingehaald.
  • Tijdens de schoolvakanties is de praktijk deels geopend. Indien behandeling tijdens een schoolvakantie gewenst is, wordt dit individueel afgesproken.
  • Facturering geschiedt eens per maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
  • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
  • RT Praktijk Tiel is aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers) onder nummer 163835.
  • Het KvK-nummer van de praktijk is 64382311.